Regler vid klubbtävlingar

>Regler vid klubbtävlingar

Klubbtävlingarna arrangeras i samarbete/dialog mellan Tävlingskommittén, Ridskolan och instruktörerna.

Tävlingskommittén lägger ett förslag på antal tillfällen och datum till ridskolan varje vår- och hösttermin. Ridskolan beslutar därefter hur många tillfällen och vilka datum som klubbtävlingar kan genomföras, utifrån hästarnas välmående och ridskoleverksamheten.

Hur lång tid vi får boka ridhuset den aktuella tävlingsdagen beslutar ridskolan. Detta avgör hur många starter vi kan ha på den aktuella tävlingen.

Vilka får delta

För att få delta i våra klubbtävlingar krävs att du är medlem i Enskede Ridsällskap.

Du ska rida regelbundet minst en gång i veckan på ridskolan (gruppridning eller privat).  

Vilken ryttare som får starta i en klubbtävling beslutar instruktörerna och ridskolan.

Vilket dressyrprogram eller vilken hinderhöjd ett ekipage får starta beslutas av instruktörerna och ridskolan.

Ryttaren måste rida på den märkesnivå som krävs för respektive tävling. Märkesnivåerna bestäms utifrån de förutsättningar som gäller för den aktuella tävlingen och görs i samspråk med ridskolan.

Ryttarens val av häst/ponny måste vara godkänt av ryttarens instruktör och ridskolan.

Vilka hästar/ponnys som får starta i en klubbtävling samt hur många starter hästar/ponnys får göra beslutar ridskolan.

Lottning

Om flera ryttare anmält sig på samma häst/ponny, så sker en lottning. Tävlingskommittén lottar med vittnen närvarande. För att öka chansen att inte bli bortlottad, kan du önska fler (max 3) alternativ på häst/ponny, dessa ska du då rangordna 1-3. Detta är dock ingen garanti för att få delta.

Om flera ryttare än maxantalet för en tävling har anmält sig, så sker även här bortlottning. Vissa hästar/ponny får ej gå två starter på en klubbtävling, det kan till exempel handla om att de ska närvara vid lektionsverksamheten den aktuella tävlingsdagen, detta beslutas av ridskolan.

Ridskoleverksamheten prioriteras först.

Förtur vid nästa tävling tillämpas inte.

2023-12-09T11:21:42+01:004 september 2022|