Bli medlem? Så här gör du

>>Bli medlem? Så här gör du
Bli medlem? Så här gör du2022-10-16T21:07:09+02:00

Så här gör du

För att bli medlem behöver du göra två saker:

1. Ansök om medlemskap

Registrera dig som medlem genom att fylla i formuläret till höger.
Välj ”Jag vill ansöka om medlemskap” i den första rutan genom att klicka på pilen direkt till höger om den.

2. Betala in medlemsavgiften

Så snart vi fått din ifyllda medlemsansökan får du en faktura gällande medlemsavgiften. Den skickas i första hand till den mejladress du har uppgivit. Du registreras först som medlem när du har betalat din medlemsavgift och då börjar även dina förmåner och din olycksfallsförsäkring att gälla.

Om du önskar avsluta ditt medlemskap

Du använder formuläret till höger även när du önskar att avsluta ditt medlemskap.
Välj ”Jag vill avsluta mitt medlemskap” i den första rutan genom att klicka på pilen till höger om den.

Priser

  • Junior (upp till 18 år): 300 kronor

  • Senior (+ 18 år): 475 kronor

  • Familj: 1000 kronor (Vid familjemedlemskap ska namn och komplett personnummer (ååååmmddä-xxxx) uppges på samtliga personer som ska ingå i medlemskapet.)

Medlemsavgiften gäller per kalenderår, dvs från 1/1 till 31/12.

Fakturering sker vid varje årsskifte och ska vara betald med 15 dagar netto. Vid påminnelse debiteras en påminnelseavgift om 60 kronor. I det fall du är ny som medlem senare under året skickas en faktura i samband med din medlemsansökan och som förfaller med 15 dagar netto.

Ny adress eller e-mejladress?

Om du byter adress eller e-mejladress, meddela detta omgående till medlem@enskederidsallskap.se eller använd formuläret bredvid/nedan.

Välj ”Jag vill uppdatera mina uppgifter” i den första rutan genom att klicka på pilen till höger om den. Efter det anger du dina nya kontaktuppgifter.

Bildpolicy

Som medlem eller som målsman till minderårig medlem godkänner du att vi får använda bilder där du eller ditt barn medverkar på vår hemsida och i andra mediakanaler såsom bloggar och sociala medier. Om så inte önskas måste detta meddelas föreningens styrelse på mejl medlem@enskederidsallskap.se. Vi följer Datainspektionens regler gällande publicering för föreningar på Internet. Notera att en del av de bilder som finns på vår hemsida är inskickade av medlemmar. Dessa bilder får inte användas utan deras tillstånd. När så är fallet anges fotografens namn i samband med bilden.

ANSÖK OM/SÄG UPP MEDLEMSKAP
Fyll i formuläret nedan om du önskar Ansöka om eller Säga upp medlemskap.