Enskedes första skola

>>>Enskedes första skola
Enskedes första skola2020-11-26T15:55:18+01:00

Skolstadgan, från 1842, bestämde att alla barn skulle ha skolutbildning, åtminstone kunna läsa och skriva Martin Luthers lilla katekes.

Husförhör utfördes av prästen med jämna mellanrum och familjens kunskaper i kristendom betygsattes i församlingens husförhörslängd.

Den första skolan i Enskede fanns på Enskede gårds ägor, i dag i korsningen Godsägarvägen – Odelbergsvägen.

Axel Odelberg den yngre lät bygga till den gamla rättarbostaden och startade skola för gårdsfolkets barn 1844.

Huset fungerade som skola i ca 30 år.

Skolhuset var ursprungligen bostad för Enskede gårds rättare (befallningsman) byggt 1815.

Skolan är numera privatbostad.

Området runt omkring kallades för Enskedehöjden och var gamla hagmarker för gårdens hästar.

Många av de som arbetade på Enskede gård bodde i statarlängor, som idag är rivna.

Trädgårdsstugan, idag Enskedeparkens bageri, har varit både trädgårdsmästarbostad och bostad åt en statarfamilj.

 

Vid tangenterna: Inger Cedborg