Organisation

>>Organisation
Organisation2018-06-18T14:58:16+02:00

Så här jobbar vi i styrelsen

Enskede Ridsällskap är en ideell förening vilket innebär att vi drivs av en klubbstyrelse och medlemmar som på sin fritid vill engagera sig i att utveckla och driva vår klubbs verksamhet.

Ett arbete som är roligt och berikande för alla som medverkar oavsett om man sitter i styrelsen eller om man engagerar sig på annat sätt i olika aktiviteter och projekt.

För kunna bedriva vårt arbete effektivt är vi organiserade i arbetsgrupper med olika inriktning och ansvar, men det är vid våra cirka 10 årliga styrelsemöten som beslut i olika frågor tas.

Våra arbetsgrupper

Administration & Ekonomi

Här arbetar vi med ekonomi, medlemshantering, bidrag, utbildning, IT-frågor, övriga administration och externa kontakter.

Kommunikation

Ansvarar för klubbens information och för vår hemsida, nyhetsbrevet Gnägget, social media.

Barn & Ungdom

Arbetar och ansvarar för klubbens barn- och ungdomsaktiviteter i samverkan med vår fritidsledare, USEK och tävlingskomittén.

Event & Clinics

Planering och genomförande av medlemsdagar, luciafirande, vissa clinics och andra sk avsuttna aktiviteter. Samarbetar tätt med Usek och vår fritidsledare

Tävling

Planerar och genomför dressyr- och hopptävlingar från prova-på-nivå till klubbtävlingar, cuper och inbjudningstävlingar.

Kommittéer, sektioner & Fritidsledare

En del av ridklubbens arbete och verksamhet sker via kommittéer och sektioner. Hos oss finns dels tävlingkommittén (TK) och dels ungdomsektionen (USEK). Vi har också en fritidsledare anställd via Ryttaralliansen.

Våra arbetsgrupper

Läs mer om:

Vill du hjälpa till eller har frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via mail.

Jag vill skicka ett mail.