Styrelsen

Styrelsen2019-04-14T20:37:21+02:00

Styrelsen 2019

Tess
Wallin

Ordförande

Kerstin
Hallstedt

Controller/Kassör

Jenny
Andersson

Vice ordf. & kommunikation

Inger
Cedborg

Sekreterare & kommunikation

Camilla
Linder

Kommunikation

Helena
Häger

Utbildning

Johanna
Zarmén

Ansvarig tävlingsverksamhet

Petra
Medeborn

Medlemsansvarig & Events

Filippa
von Essen

Barn och ungdomsverksamhet

Helena
Eriksson

Barn och ungdomsverksamhet

Annelie
Svarvén

Events

Linnea
Wallberg

Fritidsledare (adjungerad)

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK
Daisy von Schultz
Maya Romani

Revisorer
Jeanette Gustafsson
Katarina Hansson

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren