Styrelse 2020

>Styrelse 2020
Styrelse 20202020-09-01T18:01:28+00:00

Tess
Wallin

Ordförande

Petra
Medeborn

Vice Ordf. / Medlemsansvar

Inger
Cedborg

Sekreterare

Kerstin
Hallstedt

Controller/Kassör

Sofi Sjöberg

Bidrag

Mia Tiderman

Ansvarig tävlingsverksamhet

Mia Roos

Utbildning

Filippa
von Essen

Barn och ungdomsverksamhet

Helena
Eriksson

Barn och ungdomsverksamhet

Paulina Lee Schwartz

Clinic & Events

Kellie Eriksson

Clinic & Events

Jenny
Andersson

Kommunikation

Camilla
Linder

Kommunikation

Stephanie Brandelius

Fritidsledare

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK

Revisor
Torgny Kvist, Auktoriserad revisor, Sonora revision

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren