Styrelse 2022

>Styrelse 2022
Styrelse 20222022-03-24T20:33:30+01:00

Hanna Lönn

Ordförande

Sofi Sjöberg

Vice Ordförande / Bidrag

Ewa Ahlström

Sekreterare

Alexandra Venander

Controller/Kassör

Mia Roos

Utbildning / Bidrag

Helena
Eriksson

Barn och ungdomsverksamhet

Ivonne Silverstolpe Broberger

Barn & Ungdom

Anna Kervefors

Barn & Ungdom Fritidsverksamhet

Lina Sandahl

Bidrag

Cecilia Högkvist

Kommunikation & Event

Christine Holmström

Kommunikation & Event

Emilie Stockhaus

Kommunikation & Event

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK

Revisor
Torgny Kvist, Auktoriserad revisor, Sonora revision

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren