Styrelse 2021

>Styrelse 2021
Styrelse 20212021-04-02T15:49:36+00:00

Hanna Lönn

Ordförande

Sofi Sjöberg

Vice Ordförande / Bidrag

Ewa Ahlström

Sekreterare

Alexandra Venander

Controller/Kassör

Petra
Medeborn

Medlemsansvar

Mia Tiderman

Ansvarig tävlingsverksamhet

Mia Roos

Utbildning / Bidrag

Filippa
von Essen

Barn och ungdomsverksamhet

Helena
Eriksson

Barn och ungdomsverksamhet

Paulina Lee Schwartz

Clinic & Events

Jenny
Andersson

Kommunikation

Camilla
Linder

Kommunikation

Stephanie Brandelius

Fritidsledare

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK

Revisor
Torgny Kvist, Auktoriserad revisor, Sonora revision

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren