Styrelse 2023

>Styrelse 2023
Styrelse 20232023-05-22T22:58:40+02:00

Karolina Sandahl

Ordförande

Sofi Sjöberg

Bidrag

Maria Grinde

Sekreterare/
Förvaltning

Sandra Stevstedt

Controller/Kassör

Mia Roos

Utbildning

Åke Reling

Medlemshantering

Ivonne Silverstolpe Broberger

Barn & Ungdom

Claes Franzén

Barn & Ungdom Fritidsverksamhet

Anna Kervefors

RAS & Fritidsledare

Cecilia Högkvist

Kommunikation & Event

Christine Holmström

Kommunikation & Event

Ulrica Ericsson

Event

Michaela Fornesten

Event

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK

Revisor
Torgny Kvist, Auktoriserad revisor, Sonora revision

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren