Styrelse 2024

>Styrelse 2024
Styrelse 20242024-03-23T16:59:02+01:00

Karolina Sandahl

Ordförande

Alexis J.son Wahlström

Maria Grinde

Sekreterare/
Förvaltning

Kristina Groth

Hanna Lindberg

Åke Reling

Medlemshantering

Åke Reling

Medlemshantering

Ivonne Silverstolpe Broberger

Barn & Ungdom

Claes Franzén

Barn & Ungdom Fritidsverksamhet

Anna Kervefors

RAS & Fritidsledare

Mia Roos

Mimmi Nordkvist

Christine Holmström

Kommunikation & Event

Andra roller

Ungdomsrepresentanter från USEK

Revisor
Torgny Kvist, Auktoriserad revisor, Sonora revision

Revisorsuppleanter
Annika Klingborg
Lotta Rosén

Valberedning:
Maggi Fryklöf (sammankallande)
Mia Johansson
Lisa Vestergren