Årsmöte

Årsmöte2022-08-30T20:39:52+02:00

Välkommen på årsmöte!

Årsmötet är ett bra tillfälle att få samlad information om vår ridklubb och verksamhet. Här presenterar vi klubbens ekonomi, verksamhet och väljer också ledamöter till klubbstyrelsen.

Vill du veta mer om vad man jobbar med i styrelsen och se om du vill engagera dig i klubben och vara med och påverka? Då kan du läsa mer om det och även hitta kontaktuppgifter till valberedningen på sidan om styrelsens arbete >>>.

Utdrag ur ERS stadgar paragraf 13

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag för enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådan förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före årsmötet.”

Övriga stadgar hittar du här.