Försäkringsinformation

>>Försäkringsinformation
Försäkringsinformation2018-03-13T10:24:10+01:00

Din försäkring när olyckan är framme

Alla medlemmar i Enskede Ridsällskap har genom sitt medlemskap en olycksfallsförsäkring vid ridning och hantering av häst. Försäkringen gäller enbart den hos oss registrerade medlemmen och inte medföljande föräldrar, syskon, kompisar eller andra anhöriga som INTE är medlemmar. För att försäkringen ska gälla krävs att medlemskapet för innevarande år är betalt.

Olycksfallsförsäkring för dig som rider

Du som är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är olycksfallsförsäkrad i Folksam.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • enskild ridning och träning.
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Vid skada, gör så här!

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Frågor om anmäld skada

Har du frågor om din anmälda skada ringer du Folksam på 0771–960 960.

Villkor

Läs villkoren på Folksams egen hemsida eller ladda ner dem här.

Mer information

Läs mer om den kollektiva olycksfallsförsäkringen på Folksams egen hemsida.

Kontaktuppgifter Enskede Ridsällskap: medlem@enskederidsallskap.se

Om olyckan är framme

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport.