Arbetet som styrelsemedlem

>>Arbetet som styrelsemedlem
Arbetet som styrelsemedlem2018-06-18T15:12:04+00:00

Vad gör du som styrelseledamot/suppleant?

Styrelsens roll är att leda, utveckla och förvalta klubben. Förutom att det är ett roligt uppdrag och en trevlig möjlighet att lära känna alla som är verksamma inom föreningen och ridskolan samt känna tillfredsställelsen att medverka till en levande och kreativ förening i samarbete med ridskolan, så:

  • deltar du på styrelsemöten, diskuterar frågor om klubbens verksamhet och tar beslut som tar den framåt. Styrelsen träffas ca 10 gånger under året.
  • räkna med att du över verksamhetsåret behöver lägga ner ett par timmar i månaden på styrelsearbetet utöver styrelsemötena.

Styrelsen jobbar i arbetsgrupper inom flera områden:

  • administration och ekonomi
  • kommunikation
  • barn och ungdomar
  • events och aktiviteter
  • tävling

Vill du veta mer om styrelsens arbete?

Tveka inte att höra av dig till ordföranden Emma Nilsson (0703-100745 – emmnilss@gmail.com) eller viceordföranden Lorraine Daum (0708-741593 – lorrainedaum@gmail.com).

Vill du engagera dig i föreningens styrelsearbete? Eller känner du någon som skulle passa bra?

Valberedningen jobbar under året och särskilt under hösten för att hitta nya ledamöter, som kommer föreslås vid årsmötet i februari.

Vill du nominera dig själv eller har du förslag på någon/några du tror kan vara intresserade och skulle tycka det är kul att engagera sig i styrelsearbete?

Kontakta valberedningen via mail eller telefon:

Maggi Fryklöf, 0708-940594
maggi@maggisbyra.se

Mia Johansson, 073-080 24 74
miajohansson71@gmail.com

Lisa Westergren, 070-7467098
tua_lisa@hotmail.com

Vi behöver dina förslag med namn, mobilnummer, mailadress senast i mitten av januari 2019.