Trädgårdsstugan – Enskedes äldsta hus

>Trädgårdsstugan – Enskedes äldsta hus
Trädgårdsstugan – Enskedes äldsta hus2020-11-26T16:40:20+01:00

Trädgårdsstugan byggdes under 1700–talet och är Enskedes äldsta hus.

Stugan ligger i köksträdgårdens sydvästra kant. Här, där det idag ligger koloniträdgårdar, fanns Enskede gårds köksträdgård där det odlades bl.a. frukt, grönsaker, bär och blommor, som såldes på stadens torg. I ett närbeläget växthus med fem rum, byggt 1866, odlades vin och persikor.

Trädgårdsstugan har haft många olika funktioner. Trädgårdsmästarbostad, bostad åt en statarfamilj, klubbstuga till Enskede ridsällskap från 1964 och numera Enskedeparkens bageri.

Mjölkutkörare Johan Otto Sjödin och sonen Gustav på bilden, bodde med sin övriga familj i trädgårdsstugan. Här står de utanför Enskede gårds ladugård. Johan Ottos fru var mjölkerska på gården.

Trädgårdsstugan innan renoveringen 1948.

2014 Renovering pågår. Enskedeparkens bageri ska öppna.