Grönt kort

Grönt kort2020-09-29T17:17:29+02:00

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt, ska ha tagit Grönt Kort. Oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör.

  • Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt Kort idag men vill börja tävla, bör gå Grönt Kort-kurs. Kursens olika delmoment liksom det slutliga praktiska och teoretiska provet går att genomföra under en halvdag.
  • Från det år ryttaren/kusken fyller 14 år är det obligatoriskt att ha ett eget Grönt Kort.
  • Från det år ryttaren fyller 13 år får ryttaren gå kursen själv.
  • Barn som är 12 år och yngre får delta tillsammans med en förälder/målsman, eller annan myndig person som därmed ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. Målsman/annan vuxen skall delta i kursen och ta Grönt Kort. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, utan det är endast ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Ex. Ett barn (12 år eller yngre) som gått Grönt Kort-kurs tillsammans med målsman måste alltså ändå gå om kursen själv, dock tidigast det år hen fyller 13 år.

”Fysiska Gröna Kort” kommer INTE att delas ut, utan istället görs en notering i TDB (Tävlingsdatabasen) och du som har klarat provet får ett intyg med dig hem.

Om du redan har ett Grönt Kort behöver du inte ta ett nytt. För att få ditt gamla Gröna Kort registrerat på TDB så skall du skicka ett mejl till info@stockholmridsport.se. Följande information behöver vi i ditt mejl: bild på ditt fysiska Gröna Kort, personnummer, namn och klubb där du tog kortet.

Vill du ta Grönt Kort?

Då ska du kontakta Enskede Ridsällskaps Grönt Kort-ansvarig, Mia Roos, e-mejl miaroos98@gmail.com

Här hittar du godkända Grönt Kort-handledare i föreningar tillhörande Stockholms Läns Ridsportförbund.

Extra hjälp när du går Grönt Kort-kurs – utbildningsstöd på webben

Alla som går en kurs för Grönt Kort får tillgång till Grönt Kort på webben med bra basinformation om vad du bör kunna för att avlägga ett godkänt prov för Grönt Kort. Utbildningsstödet på webben består av information i text och små korta filmer, där allt från lastning till hur man gör på en tävlingsplats beskrivs.

Läs mer på hemsidan Grönt kort – Ridsport. >>