Tävlingspolicy

>>Tävlingspolicy
Tävlingspolicy2022-08-15T18:57:56+02:00

Enskede Ridskola är en av de ridskolor som ger möjlighet för sina ryttare att delta i olika tävlingssammanhang. När man tävlar med ridskolans hästar tävlar man för Enskede Ridsällskap, ERS, så därför krävs det att man löst medlemskap. Även en del privata ekipage tävlar för Enskede Ridsällskap och ERS är representerat på en rad olika tävlingar både med lag och individuellt. Tävlingsverksamheten bygger på ett samarbete mellan Enskede Ridsällskap och Enskede Ridskola.

ERS tävlingsverksamhet är beroende av frivilliga insatser från klubbmedlemmar. Ridklubbar som har medlemmar som tävlar externt ska anordna minst en inbjudningstävling om året för att få utfärda tävlingslicenser. Vinsten från inbjudningstävlingarna kommer också ERS medlemmar tillgodo genom investeringar i tävlingsmaterial såsom hindermaterial, IT-utrustning m.m.

Vi är mycket glada och stolta över våra duktiga tävlingsekipage och vi har många framgångar på tävlingsbanorna runt Stockholm. För att få representera Enskede Ridsällskap och Enskede Ridskola i olika tävlingssammanhang ställer vi vissa krav på våra ryttare.

Tävlingsryttarens ansvar (målsmans ansvar) inkluderar att:

  • Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter/kriterier och anvisningar utfärdade av tävlingsledningen.
  • Vara aktiv som självklar funktionär vid tävlingar anordnade av ERS.
  • Uppträda sportsmannamässigt på tävlingsplatserna
  • Vid start på interna klubbtävlingar vara funktionär.
  • Vid start på interna klubbtävlingar är målsman självklar obligatorisk funktionär.
  • Visa gott omdöme vid hantering av hästen
  • Uppträda korrekt mot häst, medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv.
  • Alltid vara medveten om att jag representerar föreningen och är klubbens ”reklampelare”.
  • Dela med sig av sina kunskaper samt stötta och hjälpa yngre eller mindre erfarna tävlande med goda råd vid tävlingstillfället.