Fritidsledare

>>Fritidsledare
Fritidsledare2022-08-30T20:44:08+02:00

Aktiv och utvecklande fritidsledarverksamhet

En fritidsledare hos oss finns på plats mest under veckodagarna, men ibland på helgerna. Han eller hon finns till hands i stallet för att skapa bra och trevlig kommunikation, stämning och gemenskap. Inte minst viktigt är dennes arbete med att fortlöpande aktivt förebygga mobbing och utanförskap genom att i praktisk handling verka för vad som är ett schysst bemötande. En fritidsledare finns tills hands för råd, hjälp och stöd i stallet.

Han eller hon planerar och anordnar också olika aktiviteter som till exempel skötarutbildningar, nybörjarteori, filmkvällar, utflykter och mycket, mycket annat. Han eller hon ansvarar också för skötarsystemet i stallet, och ska också finnas till hands för att ge Usek råd, stöd och hjälp i deras aktiviteter.

Som fritidsledare är man dessutom adjungerad representant i Enskede Ridsällskaps klubbstyrelse där man löpande ska avrapportera sina projekt och arbetsuppgifter.

Fakta om fritidsledarverksamheten

Enskede Ridsällskap är en av åtta ridklubbar som av Stockholms stad har beviljats finansiering av fritidsledare. Dessa åtta klubbar bildar tillsammans den ideella föreningen Ryttaralliansen (RAS). Genom föreningen söker klubbarna gemensamt medel för fritidsverksamheten och drar upp riktlinjer för fritidsledarverksamheten. RAS är även ett forum för både klubbarna och fritidsledarna att utbyta erfarenheter och tips om fritidsledarverksamheten.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0722 50 50 91 (besvaras endast under arbetstid).
E-post: FLenskede@gmail.com.

Facebook: Fritidsledare Enskede Ridsällskap
Instagram: fritidsledareenskede

Arbetstider

Oftast mellan måndag och fredag, kl13-19.

Exakta tider visas i stallet på fritidsledarens kontorsdörr.