Fritidsledare

>>Fritidsledare
Fritidsledare2021-11-15T20:28:26+00:00

Aktiv och utvecklande fritidsledarverksamhet

En fritidsledare hos oss finns på plats mest under veckodagarna, men ibland på helgerna. Han eller hon finns till hands i stallet för att skapa bra och trevlig kommunikation, stämning och gemenskap. Inte minst viktigt är dennes arbete med att fortlöpande aktivt förebygga mobbing och utanförskap genom att i praktisk handling verka för vad som är ett schysst bemötande. En fritidsledare finns tills hands för råd, hjälp och stöd i stallet.

Han eller hon planerar och anordnar också olika aktiviteter som till exempel skötarutbildningar, nybörjarteori, filmkvällar, utflykter och mycket, mycket annat. Han eller hon ansvarar också för skötarsystemet i stallet, och ska också finnas till hands för att ge Usek råd, stöd och hjälp i deras aktiviteter.

Som fritidsledare är man dessutom adjungerad representant i Enskede Ridsällskaps klubbstyrelse där man löpande ska avrapportera sina projekt och arbetsuppgifter.

Fakta om fritidsledarverksamheten

Enskede Ridsällskap är en av åtta ridklubbar som av Stockholm Stad har beviljats finansiering av fritidsledare. Arbetsgivaren är Ryttaralliansen i Stockholm har till uppgift att administrera de fritidsledare (dvs anordna regelbundna träffar, kurser, hantera löneadministration, etc) som finns på Stockholms Idrottsförvaltnings ridanläggningar. Ryttaralliansen är en förening som består av en ordförande och kassör samt representanter från de ridklubbar som beviljats fritidsledare enligt ovan. Vidare skall Ryttaralliansen verka för att det skall finnas en fritidsledare på dessa ridklubbar inom distriktet. Läs mer om Ryttaralliansen här.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0722 50 50 91 (besvaras endast under arbetstid).
E-post: FLenskede@gmail.com.

Facebook: Fritidsledare Enskede Ridsällskap
Instagram: fritidsledareenskede

Arbetstider

Oftast mellan måndag och fredag, kl13-19.

Exakta tider visas i stallet på fritidsledarens kontorsdörr.