Lokala och regionala tävlingar

>>Lokala och regionala tävlingar
Lokala och regionala tävlingar2023-05-24T22:26:56+02:00

Till våra populära och årligt återkommande lokala och regionala tävlingar kommer många duktiga ekipage. För närvarande arrangerar Enskede Ridsällskap enbart lokala och regionala tävlingar i dressyr.

Nedan hittar ni information om aktuella tävlingar, anläggningsskiss samt skiss över den av kommunen anlagda ridstigen.

Aktuella tävlingar

Anläggningsskiss

Skiss över ridstig

Kommunen har anlagt en ridstig i Enskedeparken i anslutning till anläggningen. Ridstigen är uppmärkt med skyltar. Använd gärna den för att skritta fram/av.
Vänligen notera att det kan förekomma gående på ridstigen, ömsesidig respekt gäller.