Medlemsavgift

>>Medlemsavgift
Medlemsavgift2019-03-03T17:29:25+00:00

Priser för 2019

  • Junior (upp till 18 år): 250 kronor
  • Senior (+ 18 år): 450 kronor
  • Familj: 950 kronor

OBS! Vid familjemedlemskap ska namn och komplett personnummer (ååååmmdd-xxxx) uppges på samtliga personer som ska ingå i medlemskapet.

OBS! Vid familjemedlemskap skall namn och komplett personnummer uppges på samtliga personer som skall ingå i medlemskapet.

Jag vill ansöka om medlemskapet ->

Medlemsavgiften gäller per kalenderår, dvs 1/1-31/12.

Fakturering sker vid varje årsskifte och skall vara betald med 15 dagar netto. Vid påminnelse påförs en påminnelseavgift om 60 kronor.  I det fall medlemskap sägs upp under innevarande period sker inte någon återbetalning av medlemsavgiften.

I det fall du är ny som medlem senare under året skickas en faktura i samband med din medlemsansökan och som förfaller med 15 dagar netto.