Ridklubben jobbar för att påverka byggplaner

>Ridklubben jobbar för att påverka byggplaner

Som många av er vet finns det byggplaner som kan komma att påverka ridskolans och klubbens verksamhet. Stallet, ridhusen, uteridbanan och hästarnas hage är belägna mindre än 30 meter från föreslagna byggplaner på tomten där Enskede Wärdshus idag ligger. Vid en eventuell  byggnation kan inte hästarna troligen vara kvar i nuvarande stall och hagar vilket innebär att ridskolans verksamhet måste upphöra alternativt evakueras.

Ridklubbens styrelse jobbar för att påverka de politiska beslut som vill göra detta möjligt. Det ligger högt på vår prioriteringslista och vi har skickat ett brev till ansvariga politiker i kommunfullmäktige och exploateringsnämnden. I brevet bjuder vi in politiker till klubben och ridskolan för ett möte i slutet på augusti för att bättre kunna beskriva vår verksamhet och vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna få.

Vi lyfter bland annat att flera hundra barn, framför allt flickor, har hästar och ridning som sitt stora fritidsintresse och att många av dem tillbringar en stor del av sin lediga tid i stallet. Enskede Ridskola är också en av de ridskolor som är enklast att nå via kommunala färdmedel, vilket gör att den är tillgänglig för barn (och vuxna) som annars kanske inte haft möjlighet att utöva sitt fritidsintresse.

I arbetet med att påverka byggplaner stämmer klubben kontinuerligt av med ridskolans ledning. Har du frågor/synpunkter kring detta, kontakta Enskede Ridsällskaps ordförande Emma Nilsson på emmnils@gmail.com eller 070-310 07 45.

2018-08-11T21:04:23+02:0018 juni 2018|