TR-ändringar 2017

>TR-ändringar 2017
TR-ändringar 20172017-01-30T11:30:46+01:00

TR-ändringar 2017

Nu finns en råversion av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR II Dressyr, TR III Hoppning, på Ridsportsförbundet hemsida, uppdaterade TR gäller från 1 januari 2017.

Länk till Svenska Ridsportförubundets sida med TR>>

Ett axplock av ändringarna:

TR I (Allmänt)

 • Organisation, ryttare, officiell funktionär och ansvarig person (för minderårig) har genom sin medverkan vid tävlingar accepterat att följa TR. Det är dessas skyldighet att känna till TR och andra tävlingsbestämmelser.
 • Klockan 18 dagen före första tävlingsdag övergår ansvaret för reservlistor till arrangören. Vill man som ryttare kvarstå efter denna tidpunkt måste man meddela arrangören.
 • All utrustning ska användas för sitt ursprungliga användningsområde.
 • Det krävs endast två startande för att det ska bli en tävlingsklass (tidigare tre startande).
 • Alla vaccinationer ska föras in i TDB. Minst 5 procent av hästarna ska kontrolleras på plats. Vaccinationsintyg ska ändå medföras till tävlingen, annars kan ryttaren bli avstängd.
 • Det kommer att kosta 500 kr i straffavgift att lämna felaktiga vaccinationsuppgifter i TDB. Ryttaren är ansvarig.
 • Överdomare ska kontrollera säkerheten på tävlingsplatsen.

TR II (Dressyr):

 • Endast kopior av domarprotokoll lämnas ut, originalen ska sparas av arrangören i 24 månader.
 • Domarsekreteraren noterar domarens poäng för varje bedömningsgrupp med en decimal på originalprotokollet. Även vid hela poäng te.x 6,0. Domarsekreteraren får inte räkna samman poängen.
 • Domaren undertecknar originalprotokollen. Korrigerade poäng ska signeras av domaren som gjort korrigeringen.
 • Öronhuva får användas vid tävling/framridning och får vara av ljuddämpande material. Öronpluggar är endast tillåtna vid prisutdelningar/ceremonier. Öronhuvan får endast täcka hästens öron och panna. Ögonen får inte täckas. Öronhuvan ska ge utrymme för fastsättande av nackstycke och pannrem och får inte fästas i nosgrimman.
 • Ändrade regler för sporrar. Om hjul- eller stjärnsporrar används ska trissorna vara avrundade (inte ha skarpa kanter) och kunna rotera. Följande är struket- Sporrar med vertikala trissor är tillåtna, horisontella trissor är inte tillåtna.
 • Hjälm istället för hatt i alla klasser
 • Ponny som startat i klass för häst får även starta i klass för ponny med ponnyryttare.
 • Vissa kvalgränser är ändrade. Se moment 205.
 • Bett ska ha direkt kontakt med sidostycken och tyglar utan fjädrande funktion och att tyglar med elastisk funktion inte är tillåtna. Se moment 211 2.1.2 och 2.3.
 • Ponny som byter kategori nedåt vi mätning behåller tidigare resultat. Sker kategoriändringen uppåt förloras tidigare resultat. Se moment 211 2.1.2 och 2.3.
 • Bedömningen av skritt, trav och galopp har justerats. Se moment 232–234.
 • Om hästen blir halt eller börjar blöda inne på banan utesluts ekipaget och ryttaren ska omedelbart sitta av samt leda ut hästen från banan. Se moment 262.2. och 262.3.

TR III (Hoppning):

 • Det räcker med två felfria grundhoppningar i Lätt A för att vara kvalad till Medelsvår B (tidigare tre felfria).
 • Det räcker med kval i Msv B+5 cm för att kvala till Msv A+5 cm (tidigare kval i Msv A).
 • 1,40- och 1,50-ryttare har inte längre”frikort” att hoppa okvalificerade unghästar. Unghästarna måste alltid kvala, oavsett ryttare.
 • Hästar som rids av ryttare till och med 14 års ålder får endast ha bakbensskydd tillåtna för unghästar.
 • Bestämmelsen om att det i 0,90 hoppning och lägre måste vara bedömning A:Clear round, A:Inverkan, A eller två faser A/A tas bort. Det går alltså att ordna exempelvis två faser A/A:0 i lägre hoppningar. En konsekvens är också att det måste ordnas avdelning B i dessa klasser.
 • På framhoppning kan (inte ska) finnas ett lågt hinder på max 70 cm.
 • Det räknas endast som nedslag på hinderdel med säkerhetshållare om hinderdelen helt släppt från hållaren eller om hållaren helt släppt från sin fästpunkt. Det är inte nedslag om hållaren inte helt släppt sin fästpunkt.
 • Om en ryttare stör en annan ryttare på banan kan det bli straffavgift, högst 1000 kr.