Regler för klubbtävlingar

>>>Regler för klubbtävlingar
Regler för klubbtävlingar2022-02-28T19:14:53+00:00

Regler

 • För att få delta måste man vara medlem i Enskede Ridsällskap.
 • Ridskoleelev ska rida regelbundet på ridskolan (1 gång/vecka).
 • Verksamma instruktörer med instruktörsutbildning (RIK 0 eller RIK II) får delta på klubbtävlingar utom tävlan.
 • Verksamma instruktörer utan instruktörsutbildning (RIK 0 eller RIK II) får delta på klubbtävlingar inom tävlan.
 • Medlem i Enskede Ridsällskap som rider privathäst får vara med på klubbtävling utom tävlan i mån av plats.
 • Alla deltagare ska bära reglementsenligt klädsel enligt TR, för debutanter vid klubbtävlingar är inte reglementsenligt klädsel enligt TR obligatorisk.
 • Säkerhetsväst är obligatoriskt på hopptävlingar för juniorer.
 • Instruktören ska ha godkänt deltagandet just på den hästen/ponnyn för att eleven ska få starta i den valda klassen.
 • Samtliga tävlande samlas vid angiven tid och stannar kvar tills allt är iordningställt efter tävlingen.
 • Vid hopptävling skall av ridskolan godkänd ansvarig framhoppningscoach finnas på plats.
 • Vid dressyrtävling på debutantnivå ska det alltid finnas en coach på plats.

Regler vid lottning

 • Vid fler än 1 anmäld på samma ponny/häst vid samma tävlingstillfälle kan lottning komma att ske.

Regler vid framridning vid dressyr

 • Antal ekipage samtidigt på framridningsbanan är anpassad per respektive tävling.
 • Innan du går in på framridningsbanan tala om att du kommer in.
 • Håll ett ordentligt avstånd till hästen framför.
 • Vid trav och galopp på spåret gäller högerregeln.
 • Skritta alltid innanför spåret.
 • Ryttare på volt ska alltid lämna företräde, om du rider på en volt ska du hålla dig innanför spåret.
 • Halt ska man göra i mitten av en volt, då är man minst i vägen för andra ryttare.
 • Vid ridning snett igenom, uppmärksamma resten av ekipagen på detta genom att ropa ”snett igenom” och med upplysning om från och till vilken bokstav.